Praktijk van Roozendaal

Aanbod

Praktijk van Roozendaal is een praktijk die specialistische hulp biedt aan gezinnen, volwassenen, jongeren en kinderen die vastgelopen zijn in het dagelijks leven. Psychische klachten zoals problemen in het gedrag, het denken, de emoties of in de omgang met de omgeving kunnen een aanleiding zijn om hulp te zoeken.

Binnen de praktijk is het mogelijk om individueel, in gezinsverband of met uw partner behandeld te worden. De cliënt en het gezin staan centraal in de praktijk. Binnen de behandeling wordt de cliënt geholpen om minder tot geen hinder meer te ondervinden van de klachten op een cliëntgerichte, wetenschappelijk onderbouwde en doeltreffende manier.

De behandeling zal geboden worden door klinisch psychologen, psychotherapeuten (BIG-geregistreerde beroepen), systeemtherapeuten en jeugdprofessionals. Zij zijn gespecialiseerd in het bieden van behandelingen op maat, houden zich tevens bezig met het geven van opleiding en houden voortdurend nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied bij.
 

U kunt met de volgende problematiek bij Praktijk van Roozendaal terecht:

 • Angst- en spanningsklachten
 • Verwerking van ingrijpende gebeurtenissen
 • Stemmingsklachten, zoals depressie
 • Negatief zelfbeeld
 • Lichamelijke klachten zonder duidelijke lichamelijke oorzaak
 • Gedrags- en opvoedingsmoeilijkheden
 • Ontwikkelingsstoornissen
 • Persoonlijkheidsproblematiek (in ontwikkeling)
 • Problemen in de relationele sfeer
 • Regulatieproblemen op zeer jonge leeftijd
 • Problemen met school, studie of uitoefening van beroep
 • Moeilijkheden in het sociaal contact
 • Vraag om psychodiagnostisch onderzoek bij kinderen (ten behoeve van behandeling)

 


Indien er sprake is van crisisgevoelige problematiek, suïcidaliteit of een behoefte aan zeer frequente intensieve zorg dan verwijzen wij u naar uw huisarts gezien de kleinschaligheid van de praktijk en de beperkte bereikbaarheid buiten kantooruren.

Opleiding

Supervisie en leertherapie wordt geboden door Marianne Marissink. Zij is supervisor, opleider en leertherapeut voor de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie, Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie en Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie.

Zij biedt supervisie en leertherapie aan voor psychologen in opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog, Klinisch psycholoog, psychotherapeut en syteemtherapeuten/ werkers (nvrg-route).
Aanmelding via website: www.marissinkpraktijk.nl.

Op termijn zal er door de therapeuten van Praktijk van Roozendaal supervisie en leertherapie geboden worden.