Praktijk van Roozendaal

Aanbod

Praktijk van Roozendaal is een praktijk die specialistische hulp biedt aan gezinnen, volwassenen, jongeren en kinderen die vastgelopen zijn in het dagelijks leven. Psychische klachten zoals problemen in het gedrag, het denken, de emoties of in de omgang met de omgeving kunnen een aanleiding zijn om hulp te zoeken.

Binnen de praktijk is het mogelijk om individueel, in groeps- of gezinsverband of samen met uw partner behandeld te worden. De cliënt en het gezin staan centraal in de praktijk. Binnen de behandeling wordt de cliënt geholpen om minder tot geen hinder meer te ondervinden van de klachten op een cliëntgerichte, wetenschappelijk onderbouwde en doeltreffende manier.

De behandeling zal geboden worden door klinisch psychologen, psychotherapeuten, GZ-psychologen (BIG-geregistreerde beroepen), systeemtherapeuten en jeugdprofessionals. Zij zijn gespecialiseerd in het bieden van behandelingen op maat, houden zich tevens bezig met het geven van opleiding en houden voortdurend nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied bij.

Na aanmelding via de website zal telefonisch contact met u gezocht worden om in te schatten of de hulpvraag ook past bij het zorgaanbod van Praktijk van Roozendaal. Indien dit het geval is zult u of uw kind op de wachtlijst geplaatst worden. Wanneer u of uw kind aan de beurt is, wordt u opgeroepen voor een intakegesprek. 

De intakefase bestaat uit meerdere gesprekken waarin we zicht krijgen op de aard en duur van de klachten, uw voorgeschiedenis en leefsituatie en wensen en verwachtingen met betrekking tot het behandeltraject. Ook wordt u gevraagd om vragenlijsten in te vullen. Tevens kan besloten worden om een psychodiagnostisch onderzoek te verrichten.

Vervolgens wordt met u besproken welke vorm van behandeling passend bij de problematiek zou kunnen zijn en of deze behandeling door Praktijk van Roozendaal geboden kan worden. Is dat niet het geval dan zullen we u adviseren. Als u akkoord gaat met het behandelvoorstel, gaat de behandeling van start. 

Het effect van de behandeling wordt gemeten met behulp van begin- tussen- en eindmetingen (ROM = Routine Outcome Monitoring).

Indien nodig en/of gewenst kan contact worden opgenomen met betrokken hulpverleners en specialisten. 
 

U kunt met de volgende problematiek bij Praktijk van Roozendaal terecht:

 • Angst- en spanningsklachten
 • Verwerking van ingrijpende gebeurtenissen
 • Stemmingsklachten, zoals depressie
 • Negatief zelfbeeld
 • Lichamelijke klachten zonder duidelijke lichamelijke oorzaak
 • Gedrags- en opvoedingsmoeilijkheden
 • Ontwikkelingsstoornissen
 • Persoonlijkheidsproblematiek (in ontwikkeling)
 • Problemen in de relationele sfeer
 • Regulatieproblemen op zeer jonge leeftijd
 • Problemen met school, studie of uitoefening van beroep
 • Moeilijkheden in het sociaal contact
 • Vraag om psychodiagnostisch onderzoek bij kinderen (ten behoeve van behandeling)

 


Indien er sprake is van crisisgevoelige problematiek, suïcidaliteit of een behoefte aan zeer frequente intensieve zorg dan verwijzen wij u naar uw huisarts gezien de kleinschaligheid van de praktijk en de beperkte bereikbaarheid buiten kantooruren. Mocht u buiten kantoortijden nood hebben aan acute zorg, dan kunt u contact opnemen met de huisartsenpost Breda, tel. nr. : 0765258500 of de zelfmoordpreventielijn, tel. nr. 0800 0113. 

Opleiding

Er wordt supervisie geboden aan psychologen in opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog en GZ-psychologen in opleiding tot psychotherapeut K&J of Klinisch psycholoog K&J.

Tevens wordt supervisie geboden in het kader van beroepsherregistratie van psychologen/orthopedagogen met betrekking tot de SKJ-registratie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leonie van Roozendaal, leonie@praktijkvanroozendaal.nl.